Sürdürülebilir Gıda Eğitimleri

 

 

  • Home
  • > Surdurulebilir Gıda Egitimleri

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakalım!

Gıdanın Sürdürülebilirliği Kritik Öneme Sahip!

Günümüzün beslenme eğilimleri ve dünya nüfusunun artış hızı mevcut gıda sisteminin sürdürülebilirliğine dair kaygıları artırmakta. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2050 yılına kadar gıda talebinin %60 artacağını öngörmekte. Buna rağmen, beslenmemiz yeryüzündeki 300.000’den fazla yenilebilir bitki türünün yalnızca 150’sine dayanmakta, gıda-biyoçeşcitliliği benzeri görülmemiş şekilde düşmekte, iklim değişikliği nedeniyle gıdalarımızın besleyiciliği düşmekte, tarım arazilerimiz azalmakta…  

Öte yandan, mevcut gıda üretim ve pazarlama modellerinin insanları kötü beslenme ile sonuçlanan sağlıksız seçimlere yönlendirmekte olduğunun somut örnekleri de günlük hayatta her yerde karşımıza çıkmakta. Gıda marketlerinin rafları dünyanın her yerinden gelen paketli yiyecekler dolduruyor.

Sürdürülebilir Gıda Eğitici Eğitimi

 

Sürdürülebilir Gıda Eğitici Eğitimi eğiticiler ve ebeveynler için planlanmıştır.  Eğitim programı, 16 saati teorik çevrimiçi, 12 saati yüzyüze olmak üzere toplam 28 saattir. Kuramsal dersler senkron veya asenkron çevrimiçi verilmektedir. Bu derslerin tamamlanması akabinde, uygulama eğitimleri ihtiyaca ya da katılımcı profiline bağlı olarak 12 saat yüzyüze olarak gerçekleştirilmektedir. Uygulama eğitimleri günde 6 saat 2 gün veya günde 4 saat 3 gün olarak planlanabilmektedir. 

Kuramsal/ Uzaktan

Öğrenmeyi ve öğretmeyi öğrenmek                                                2 saat

Etkili İletişim/ etkileşimli eğitim                                                        2 saat

Öğretim yöntem ve teknikleri                                                           4 saat

İyi bir eğitici olmanın rol, beklentileri ve yeterlilikleri nelerdir?    2 saat

Ebeveyn/eğitmen olarak rol model olmanın önemi                       2 saat

İklim dostu beslenme/Slow Food nasıl anlatılmalıdır?                  4 saat

Uygulama/ Yüzyüze

Slow Food ve Duyu Eğitimi uygulamaları                                      12 saat

 

                                                                    Bilgi için Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Cansu Bozer ile temasa geçiniz: cansu.bozer@kapadokya.edu.tr

Gıda Sistemlerini Yeniden Düşünmeliyiz!

Dünya Ekonomik Forumu, biyoçeşitlilik kaybını ve ekosistemin çöküşünü, önümüzdeki on yıl içinde insanlığın karşı karşıya kalacağı ilk beş tehdit arasında saymakta.

Ülkelerin gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarının yolu eğitimli, konulara eleştirel yaklaşabilen ve motivasyonu yüksek nesiller yetiştirmekten geçer. Günümüzde, “formal olmayan” öğrenme bireylerin kişisel, sosyal ve ekonomik  gelişimlerinde önemli bir rol oynamakta ve öğrenmenin büyük bir kısmı formal eğitim veren okulların dışında gerçekleşmektedir. Toplumun her ferdi sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin önemini kavramalı, bu alanda bilgi seviyesini yükseltmeyi ülkemizin ve dünyamızın bireysel ve kolektif bir sorumluluğu olarak kabul etmelidir.  

KÜN sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimsemiş ve yaygınlaştırmayı hedef edinmiştir.  Gıda sürdürülebilirliğinin önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla; dayanışmaya, çevreye ve ortak yarara değer veren, çok yönlü, karmaşık ve yaratıcı bir deneyim sunan sürdürülebilir gıda eğitimleri tasarlanmıştır. Eğitimlerde kullanılmak üzere SlowFood Vakfı'nın “Slow Food Eğitimi” ve “Hangi Duyu” adlı kitapları Türkçe’ye çevrilmiş ve kitaplardaki eğitim programları ile etkinlikleri yerelleştirmiştir.

 

Slow Food Gıda Eğitimi KÜN Yayınları

Hangi Duyu?

 

 

Tüketim tercihlerimizi duyularımızın yönlendirmesi belirler. Hangi Duyu? okurlarının duyusal uyaranları tanımalarına, yorumlamalarına ve yiyecek seçimlerini daha bilinçli yapmalarına yardımcı olacak uygulama eğitimleri içermektedir.

Slow Food Eğitimi

El Kitabı

 

Slow Food Manifestosunda ifade edilen ilkelerin gerçek hayata nasıl yansıtılabileceğini gösteren pratik tavsiyeleri içeren El Kitabı, akıllarda yer edecek deneyimler ve  bazı öğretim yönetmleri ve teknikleri ile zenginleştirilmiştir.

Dünyamızın Canlanması İçin Yapabileceklerimiz 


Regener-Action Kılavuzu Ekosistemimizi, toplumumuzuve sağlığımızı beslenme şeklimize dikkat ederek nasıl onaracağımızı gösteren bir el kitabıdır.


 

Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürdürülebilir Gıda Eğitimi Projesi

 

İklim değişikliği yaşamı tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliğinin sonuçları besine ulaşma ve sağlıklı beslenme koşullarının sağlanması ile ilgili endişeleri artırmaktadır. Bu nedenle Sürdürülebilir Gıda Eğitimi Projesinde 2 - 18 yaş grubu çocuklara ve onların öğretmenlerine ve mikrosistemlerindeki bakım verenlerine doğru beslenme, sağlıklı besin seçimi, gıda güvenliği, atık yönetimi gibi konularda eğitimler verilmektedir. 

Eğitimlerin amacı sürdürülebilir, iklim dostu ve bilinçli beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. Ekolojik kuram perspektifinden yola çıkarak öncelikle bireyin kendisinin (çocuğun) ve onunla doğrudan ilişkili bireylerin (anne ve öğretmen) eğitilmesi amaçlanmıştır.  Böylece projenin genel hedefi olarak iklim krizi ile mücadelede daha geniş çaplı bir müdahale hedeflenmiştir. 

 

Projenin ilk aşamasında Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Montessori Anaokulu’ndaki öğretmenlere ve yardımcı personele yönelik eğitimler gerçekleştirilmektedir.  İkinci aşamada ise çocuk ve anne eğitimleri düzenlenecektir. Tüm etkinliklerde öğretmenler, personel ve annelerden öntest sontest verileri alınarak eğitimlerin etkililiği değerlendirilecektir. Çocuk etkinliklerinde etkililik değerlendirmeleri öğretmen gözlem formları ve çocukların etkinlik formlarıyla yapılacaktır. Proje çıktılarından üretilen bir uluslararası yayın, ulusal bir kongrede bildiri sunumu ve kapanış toplantısı da projenin yaygınlaştırılması için kurulacak yeni işbirlikleri için fırsat sağlayacaktır.

 

 

Duyu Eğitimi Nedir?

Duyu eğitimi, ile bireylerin deneyim yoluyla tadları ayrıştırma ve tanımlama becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Sürdürülebilir Gıda Eğitici Eğitimlerinde verilen çocuk etkinliklerinin birçoğu duyu eğitimi temelli planlanmaktadır. Etkinlikler, okullar gibi formal eğitim sistemi içinde eksik kalan, yaparak/yaşayarak öğrenme deneyimi boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir. Duyu eğitimin bir özelliği de duyuların deneyimlenmesi ve kontrolü yoluyla bireyin kendi bedeninin denetimini güçlendirmesidir.

 

Yiyeceklerin algılanması, bir başka deyişle yiyeceklerin iyi veya kötü olduğuna dair verilen kararlar, geçmiş deneyimlere dayalı olarak yorumlanan çoklu duyusal uyaranların o anda nasıl aktive olduğuna bağlıdır. Yiyecekler söz konusu olduğunda, bir duyu bazen diğerlerine üstün gelebilir, ancak bir yiyeceğe ilişkin değerlendirmemiz duyuların birleşik eyleminin sonucudur. Yiyecek seçimimizi algımız, kültürel bilgimiz ve önceki deneyimlerimiz

 birlikte belirler. 

Ancak acaba her zaman doğru kararı veriyor muyuz?  Parlak kırmızı, eziksiz, güzel şekilli domatesi seçme kararımız doğru mu?

 

Doğru yemek seçimi doğru eğitim gerektirir!

Yiyeceklerin niteliklerini tanımak ve takdir etmek için, farklı duyusal uyaranları teker teker nasıl yorumlamak gerektiğini öğrenmek ve bunların bir araya gelerek birbirleriyle etkileşime girdiği çok-duyulu algıya yol açan mekanizmaları anlamak gereklidir.

 

Eğitim kapsamında, katılımcıların yiyecek seçimini etkileyen duyuları kavramaları için çok- duyulu tadım yapılmaktadır. Tadımlar sırasında değerlendirme kararlarını etkileyen farklı duyular teker teker ele alınmakta ve en sonunda toplu değerlendirmeyapılmaktadır. Duyu eğitimleri her yaş için düzenlenebilmektedir.

Elle Tatma Deneyimi (Yiyeceklervin Tatlarını Dokunarak Tahmin Etme )

Bu deneyim, dokunmanın bilişsel bir duyu olarak değerinin anlaşılmasını sağlar.

Katılımcılar duyularına odaklanarak doku farklılıklarının tada yansımalarını anlamaya çalışırlar.

 

 

 Eğitim Manifestosu

 

Slow Food Eğitimleri,

Keyiflidir, iyi hissetmek ve keyif almak için hafif ve eğlenceli bir fırsat sunar,

Yavaşlığın değerini, kendi ritmimize ve başkalarının ritmine saygı duymayı öğretir,

Deneyimleterek öğretir, çünkü uygulama ve deneyim eğitim çıktılarını zenginleştirir ve güçlendirir,

Kültür, bilgi, beceri ve görüş çeşitliliğine değer verir,

Bireysel ihtiyaçları tanır ve her bireyin ilgi ve motivasyonunu teşvik eder,

Her konuya kendi karmaşıklığı ile yaklaşır, çok disiplinli bir yaklaşım benimser,

Bireyin kendi vizyonunu anlaması, içselleştirmesi ve geliştirmesi için zaman tanır.

Diyalog, ifade özgürlüğü, iş birliği, dinleme ve karşılıklı kabulü sağlayarak katılımcılığı teşvik eder,

Bilişsel, deneyimsel ve duygusal boyutlar içeren kişisel bir yolculuktur,

 Belleğe, bilgiye ve yerel kültürlere değer verir,

Birliktelik duygusunu güçlendirerek yerel topluluklar arasındaki işbirliğini kolaylaştırır,

Herkesin kendi rolü ve eylemleri hakkında öz farkındalık geliştirir,

Merak uyandırır, sezgiyi ve eleştirel düşünmeyi eğitir,

Yeni ve daha sorumlu düşünce ve davranışlar üreten değişimi teşvik eder,

 Okul bahçesi projeleri ile çocukların ülkenin ürünlerini öğrenmeleri, yetiştirmeleri ve tatmaları için açık hava sınıfları oluşturur.